Antigénové testy COVID-19

Image
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid samodiagnostický test
2,52 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
AG rýchlotest s vysokou citlivosťou na OMICRON.Rýchly antigénový test na detekciu vírusu SARS-CoV-2 pre variant OMICRON vo vzorke anteriórneho výteru z nosa (z prednej časti nosa).Test je určený na použitie samotným pacientom (na samodiagnostiku).Ako sa používa antigénový test Flowflex:Umyjú sa alebo sa vydezinfikujú ruky. Pred začiatkom testu sa uistí, že ruky sú suché. Pred použitím testu je potrebné si prečítať návod. Skontroluje sa dátum exspirácie vytlačený na fóliovom vrecku s kazetou. Otvorí sa vrecko. Skontroluje sa, či na kazete je vidno okienko výsledkom a jamku na vzorku.Postup testu:1. Otvorí sa skúmavka s extrakčným pufrom.2. Skúmavka sa vloží do otvoru na krabičke.3. Otvorí sa obal s tyčinkou na výter. Výstraha: Nedotýkať sa absorpčného konca tyčinky rukami.4. Zasunie sa celý absorpčný koniec tyčinky do nosovej dierky. Jemným otáčaním sa tyčinka zasunie maximálne 2,5 cm od okraja nosovej dierky.5. Tyčinkou sa 5-krát otočí a dotýka sa pri tom vnútornej strany nosovej dierky. Tyčinka sa vytiahne a zasunie do druhej nosovej dierky. Opakuje sa krok 4.6. Tyčinka sa vyberie z nosovej dierky.7. Tyčinka sa zasunie do skúmavky a 30 sekúnd sa ňou pohybuje.8. Tyčinka sa 5-krát otočí a stláča sa pri tom skúmavka.9. Stlačí sa skúmavka a vytiahne sa tyčinka.10. Kvapkadlo sa pevne priskrutkuje na skúmavku s extrakčným pufrom. Poriadne sa premieša vírením alebo ťukaním na dno skúmavky.11. Zo skúmavky sa jemne vytlačia 4 kvapky roztoku do jamky na vzorku.12. Výsledok sa odčíta po 15-30 minútach. Po 30 minútach sa už výsledok neodčítava.Upozornenie pri použití samodiagnostického antigénového testu Flowflex: Pred a počas testu nejedzte, nepite a nefajčite. Ak náhodou dôjde ku kontaktu extrakčného pufra s pokožkou alebo očami, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte ošetrenie. Nedodržanie pokynov v príbalovej informácii môže mať za následok nepresný výsledok testu. Pri krvácaní z nosa neodoberajte vzorku. Vlhkosť a teplota môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledky. Test nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vrecku. Všetky použité testy, nástroje a potenciálne kontaminovaný materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.
VITAMIN STATION Rýchlotest COVID-19 ANTIGÉN CHEK-1 na samotestovanie sterom z nosovej sliznice, 1x2 ks
15,38 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Rýchly imunodiagnostický test, ktorý sa používa na detekciu nukleokapsidového proteínu vírusu SARS-CoV-2 vo vzorke získanej sterom z nosnej sliznice. Test môže vykonať asymptomatická osoba alebo osoba, u ktorej nastúpili symptómy ochorenia pred menejako 7 dňami. Test nebol v žiadnom prípade vyvinutý na priamu diagnostiku infekcie ochorením COVID-19.Balenie obsahuje materiál potrebný na vykonanie dvoch testov:2 zapečatené alumíniové vrecká obsahujúce: 1 testovaciu pomôcku, 1 vrecko s vysušovadlom (Ochranné vrecko otvorte len v prípade, ak ste pripravení vykonať test. Vrecko s vysušovadlom je potrebné zlikvidovať.)2 sterilné tampóny na odber vzorky z nosnej sliznice2 fľaštičky s kvapkadlom obsahujúce 0,5 ml extrakčného roztoku1 príbalový leták s pokynmiPočas testovania je potrebné riadiť sa pokynmi na príbalovej informácii.Testovaniu vždy musí predchádzať dobrá príprava. Obsah škatuľky sa umiestni na čistý suchý plochý povrch (napríklad na stôl).Postup:Dôkladne si umyte ruky. Použite mydlo a teplú vodu.Pripravte testovaciu pomôcku. Vyberte pomôcku z ochranného vrecka (roztrhnite ho v mieste zárezu) a umiestnite ju na dosah rúk (budete ju potrebovať neskôr). Zlikvidujte vrecko s vysušovadlom.Pripravte si tampón na odber. Otvorte vrecko s tampónom a vyberte ho potiahnutím za plastovú rúčku. Zabráňte tomu, aby sa vaše ruky dotkli absorbujúcej špičky tampónu. (pozri obr. 1) Zaveďte tampón približne 4 až 5 centimetrov dovnútra cez nosnú dierku a pootočte ho 5-krát po povrchu nosnej sliznice, aby ste naň naniesli sliz a bunky. Následne ho vytiahnite (v príbal.inf.pozri obr. 2). Tento postup je možné zopakovať použitím toho istého tampónu jeho zavedením do druhej nosnej dierky, aby ste zvýšili množstvo odobratej vzorky.Vykonanie testuPo odobratí vzorky odskrutkujte zátku fľaštičky a tampón so vzorkou nosnej sliznice vložte do fľaštičky s kvapkadlom, ktorá obsahuje extrakčný roztok. Rázne otáčajte tampónom tak, aby sa dotýkal steny fľaštičky (aspoň 10-krát), čím sa z neho extrahuje tekutina zo steru. Tampón vyberte z fľaštičky tak, že ho budete tlačiť o stenu fľaštičky snažiac sa vytlačiť čo najviac tekutiny. Znova naskrutkujte zátku na fľaštičku s kvapkadlom.Odlomte špičku fľaštičky, následne z fľaštičky vo vertikálnej polohe nakvapkajte presne 2 správne vytvarované kvapky (bez vzduchových bublín) do jamky na vzorku. Medzi kvapkami počkajte približne 2 až 3 sekundy. (v príbal.inf.pozri obr. 3, 4).Po 20 minútach odčítajte výsledky. Neodčítavajte výsledok po uplynutí 30 minút.UPOZORNENIE pri použití rýchlotestu VITAMIN STATION:Vzhľadom na aktuálne vedomosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 sa predpokladá, že vykonanie detekcie vírusu je optimálne do 5 dní po nástupe symptómov alebo na 7. deň po kontakte s infikovanou osobou. Ak sa vzorky odoberú príliš neskoro, môžu sa vykázať falošne negatívne výsledky následkom nedostatočnej vírusovej nálože.INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV:Intenzita ani farba sfarbenia čiarky nezohráva žiadnu rolu pri interpretácii výsledku testu. Akákoľvek čiarka, ktorá sa zobrazí v testovacom okienku (T) (dokonca aj v prípade, ak bude jej intenzita nižšia, ako intenzita kontrolnej čiarky (C)) sa má vyhodnotiť ako pozitívna.Negatívny výsledok: Zobrazila sa jediná farebná čiarka, a to v kontrolnej zóne (C). Tento výsledok znamená, že sa vo vašej vzorke nenachádza nukleokapsidový proteín vírusu SARS-CoV-2 alebo je jeho koncentrácia nižšia, ako limit detekcie.Upozornenie: Tento výsledok neznamená, že nie ste infikovaní vírusom a že nie ste infekční.Pozitívny výsledok: V kontrolnom okienku sa neobjaví žiadna čiarka alebo sa zobrazí iba farebná čiarka pod značkou T a nezobrazí sa žiadna čiarka pod značkou C. V takom prípade nie je možné vyhodnotiť test a jeho výsledok sa musí považovať za neplatný. Odporúčame vám zopakovať test použitím nového testu Tráviaca sústava a s novo odobratými vzorkami stolice.Upozornenie: Pozitívny výsledok neznamená, že sa u vás určite vyvinie závažná forma ochorenia COVID-19. Výsledok máte konzultovať s lekárom a snažte sa zabrániť infikovaniu ďalších osôb.Neplatný výsledok: V prípade, ak sa v kontrolnej zóne (C) nezobrazí žiadna červená čiarka, test je neplatný. Odporúča sa test zopakovať použitím nového testu COVID-19 Antigén a je potrebné použiť novú vzorku.PREVENTÍVNE OPATRENIA:Tento test je určený výhradne na diagnostické použitie in vitro. Len na vonkajšie použitie. NEPREHĹTAŤ! Pred vykonaním testu si pozorne prečítajte návod. Test je úspešný len vtedy, ak sa dôkladne dodržia všetky pokyny v návode. Skladujte pri teplote od +4 °C do +30 °C. Nezmrazujte. Nepoužívajte po dátume spotreby alebo ak je ochranné vrecko poškodené. Test COVID-19 Anti
Antigénový test z nosa Realytech Nasal Covid 19
1,99 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Táto súprava je založená na imunochromatografickej technológii koloidného zlata na rýchlu detekciu proteínu antigénov SARS-CoV-2 vo vzorke výterov z predného nosa.Vzorka sa kvapne do testovacej kazety a kvapalina sa podrobuje chromatografii prostredníctvom kapilárneho pôsobenia až po vrch. Po dokončení testu sleduje farebnú reakciu koloidného zlata na čiarach T a C na stanovenie výsledku antigénu SARS-CoV-2. Vždy postupujte podľa pokynov na návode a riaďte sa inštrukciami v príbalovom letáku.Skladovanie: skladovať pri teplote 2°C – 30°CNepoužívajte po dátume exspirácie.Obsah balenia:1x testovacia kazeta1x uzáver skúmavky1x extrakčná skúmavka s pufrom1x sterilizovaný tampón1x vrecko na biologický odpad1x príbalový leták

Naša ponuka antigénových testov na COVID-19 je špeciálne zameraná na rýchlu a spoľahlivú detekciu prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Naši antigénoví testy sú schválené Úradom pre kontrolu liečiv (FDA) a poskytujú vysokú presnosť výsledkov, čo je dôležité pri kontrole šírenia infekcie. Tieto testy sú jednoduché na použitie a výsledky sú dostupné do niekoľkých minút. Antigénové testy sú ideálne pre rýchlu diagnostiku COVID-19 u jednotlivcov s príznakmi alebo bez nich, ako aj pre hromadné testovanie v rámci populácie. S našimi antigénovými testami môžete včas odhaliť prípadnú nákazu a prispieť k bezpečnosti a ochrane zdravia vás a vášho okolia. Objednajte si antigénové testy ešte dnes a uistiť sa, že ste v bezpečí.

Image
Produkty

Populárne produkty

Canis (CXS) Ponožky CXS VERDE - Biela | 48
1,52 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Health Link TRSTINOVÁ MELASA BIO - Blackstrap 360 ml
3,47 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Pánske thermo sivé ponožky LOREM
2,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Guess GU5210 32E
89,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Glitrový prášok 103
0,69 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Masážna pomôcka na lifting pokožky
30,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Športové pružiny MTS-Technik - TNGMTSXCD032
184,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Uniontex Farebný uteráčik Denis Farba: tmavo modrá
1,74 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Arena Spider Jr Smoke Grey Black
15,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Brubeck Merino modrá - 35/37
9,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Revolution Súprava na pery Stunner (Lip Contour Kit)
7,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Select Night - EDP 100 ml
51,70 €
Uvedená cena je platná k 16.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Strix Dámsky športový Top Nebula Moon Grey S
25,80 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Zľava 32%
Vero Moda Dámske šaty VMPIXI Regular Fit 10296553 Brown Lentil XS
27,20 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Steven art.093 vlněné Pánské ponožky
6,33 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
BREIL Moderný pozlátený náhrdelník pre ženy Retwist TJ3458
98,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Bugatti Pánske kožené poltopánky 311AJV014100-6300 44
104,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Noviti SN 024 W 02 laserové béžové Dámské ťapky
2,21 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile