Srdce a cievy

Image
Omega 3 1000mg 80 + 20 kapsúl
12,50 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Omega 3 1000 mgOmega 3 nenasýtené mastné kyseliny chránia nielen vaše srdcové záležitostiSú základnou zložkou zdravých tukov, ktoré si však telo nevie vytvoriť samo, a preto musia byť do tela prijaté formou stravy alebo výživových doplnkov. Omega 3 sa podieľajú na funkciách veľmi dôležitých orgánov. Sú skvelým pomocníkom, aby vám spoločné chvíle s rodinou nevyšumeli z hlavy a aby ste stále mali dostatok energie na všetky vaše srdcové záležitosti.Ako je to možné? Už jedna kapsula Zerex Omega 3 v sebe ukrýva 1 000 mg zdravých tukov. Vďaka obsahu v dennej dávke (3 kapsuly) až 540 mg kyseliny eikozapentaénovej (EPA) a 360 mg kyseliny dokozahexaénovej (DHA) doplnok Omega 3 pozitívne ovplyvní funkciu vášho srdca. Kyselina DHA navyše zabezpečí správnu funkciu mozgu a prispieva aj k udržaniu normálneho zraku. Pre koho sú určené?Omega 3 sú určené pre každého, komu záleží na svojom zdraví a dopĺňaní zdravých tukov.
ANOPYRIN 100 mg 84 tabliet
3,79 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Liek patrí medzi antitrombotiká zo skupiny inhibítorov agregácie trombocytov, to znamená medzi liečivá, ktoré tlmia zhlukovanie krvných platničiek (trombocytov), a tým predchádzajú vzniku krvných zrazenín v cievach (vzniku trombov). Užíva sa na lekársky predpis: - ako doplnok štandardnej liečby pri nestabilnej angine pectoris - ako súčasť štandardnej liečby pri akútnom srdcovom infarkte - na zabránenie vzniku ďalšieho srdcového infarktu po prvom srdcovom infarkte (na profylaxiu reinfarktu); - po operáciách alebo iných výkonoch na tepnách (po arteriálnych cievnochirurgických alebo intervenčných výkonoch, napr. po aortokoronárnom premostení, pri perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastike); - na predchádzanie vzniku prechodných záchvatov nedostatočného prekrvenia mozgu (tranzitórnych ischemických atakov) a mozgových infarktov, keď sa vyskytli predchádzajúce (prodromálne) štádiá (napr. prechodné prejavy obrny na tvári alebo svalovine končatín či prechodná strata videnia). Upozornenie: Liek nie je vhodný na liečbu bolestivých stavov. 
ASPIRIN Protect 100 mg 20 tabliet
1,19 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkach bráni tvorbe krvných zrazenín, chráni pred upchatím tepien. Enterosolventné tablety zaručujú rozpustenie tablety až v zásaditom prostredí tenkého čreva, čo chráni sliznicu žalúdka. Liek sa používa: ako súčasť štandardnej liečby nestabilnej srdcovej angíny (angina pectoris) a akútneho srdcového infarktu. na prevenciu reinfarktov, po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (tepnách) na prevenciu prechodných ischemických záchvatov a mozgového infarktu po prejavoch predstupňov.Liek nie je vhodný na liečbu bolesti.
ANOPYRIN 30 mg 50 tabliet
1,89 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Liek patrí medzi antitrombotiká zo skupiny inhibítorov agregácie trombocytov (liečivá, ktoré tlmia zhlukovanie krvných doštičiek (trombocytov), a tým predchádzajú vzniku krvných zrazenín v cievach (vzniku trombov)).Liek sa používa: pri nestabilnej angíne pektoris (bolestiach v hrudníku spôsobených poruchou prietoku krvi srdcovými vencovitými tepnami) – ako doplnok štandardnej liečby; na predchádzanie vzniku prechodných záchvatov nedostatočného prekrvenia mozgu (tranzitórnych ischemických atakov) a mozgových infarktov, keď sa vyskytli predchádzajúce (prodromálne) štádiá (napríklad prechodné prejavy obrny na tvári alebo svalovine končatín či prechodná strata videnia).
Anopyrin 30mg 50 tabliet
1,85 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Liek patrí medzi antitrombotiká zo skupiny inhibítorov agregácie trombocytov (liečivá, ktoré tlmia zhlukovanie krvných doštičiek (trombocytov), a tým predchádzajú vzniku krvných zrazenín v cievach (vzniku trombov)).Liek sa používa:pri nestabilnej angíne pektoris (bolestiach v hrudníku spôsobených poruchou prietoku krvi srdcovými vencovitými tepnami) – ako doplnok štandardnej liečby;na predchádzanie vzniku prechodných záchvatov nedostatočného prekrvenia mozgu (tranzitórnych ischemických atakov) a mozgových infarktov, keď sa vyskytli predchádzajúce (prodromálne) štádiá (napríklad prechodné prejavy obrny na tvári alebo svalovine končatín či prechodná strata videnia).Použitie: Dávkovanie a dávkovacie schémyPri nestabilnej angíne pektoris:denné dávkovanie je medzi 75 a 300 mg kyseliny acetylsalicylovej.Na základe lepšej znášanlivosti je odporúčaná denná dávka 3 tablety tohto lieku (čo zodpovedá 90 mg kyseliny acetylsalicylovej).Na profylaxiu tranzitórnych ischemických atakov a mozgových infarktov, keď sa vyskytli prodromálne štádiá:liečba sa začína jednorazovou dávkou 120 − 200 mg a pokračuje sa v podávaní 60 − 100 mg denne.Spôsob použitiaTablety sa majú užívať po jedle – prehĺtajú sa a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny.Nemajú sa užívať na lačný žalúdok.Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.UpozorneniePri dennej dávke do 150 mg spravidla nebýva nutné prerušiť dojčenie, pri prekročení tejto dávky, je nutné prerušiť dojčenie.Liek nie je vhodný na liečbu bolestivých stavov.Liek nie je určený na použitie u detí a dospievajúcich do 18 rokov.​Liek je určený na dlhodobé užívanie. O dĺžke liečby/profylaxie rozhoduje ošetrujúci lekár.Zvýšenú pozornosť treba venovať pacientom, ktorí sú precitlivení na iné antiflogistiká/antireumatiká alebo pri existencii iných alergií; pacientom súbežne užívajúcim liečivá znižujúcim zrážanie krvi (napr. kumarínovými derivátmi, heparínom – s výnimkou nízkodávkovanej liečby heparínom); pacientom s prieduškovou astmou, s chronickými alebo rekurentnými žalúdočnými alebo duodenálnymi ťažkosťami, s vopred zisteným poškodením obličiek; s miernym až stredne závažnym poškodením pečene.Pri užívaní lieku pred operačnými výkonmi sa treba poradiť s lekárom alebo zubným lekárom.Pitie alkoholu pri užívaní kyseliny acetylsalicylovej môže zvýšiť riziko poškodenia gastrointestinálneho traktu.​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).
Vasopirin 100mg 100 tabliet
2,88 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Liek sa užíva na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín a tým zabráneniu ďalších:srdcových infarktov,mozgových príhod,srdcovocievnych problémov u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku)Liek sa tiež používa na zabránenie tvorby krvných zrazenín po srdcových operáciách určitých typov s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy. Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba ako preventívna liečba (predchádzanie ochoreniam).DávkovanieDospelíSekundárna prevencia infarktov myokardu:Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Prevencia kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov trpiacich stabilnou anginou pectoris:Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Anamnéza nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy:Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Prevencia oklúzie štepu po transplantácii bajpasu koronárnej tepny (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)):Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy:Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií:Odporúčaná dávka je 75-300 mg 1x denne.Nepoužívať pri inom dávkovaní ako 100 mg.Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.Spôsob použitiaTablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Nakoľko majú gastrorezistentný obal, tablety sa nesmú drviť, lámať alebo žuť, lebo obal chráni brušnú dutinu pred dráždivými účinkami. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.Upozornenie:Kyselina acetylsalicylová je v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v 3. trimestri tehotenstva.V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.Kyselina acetylsalicylová sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko.Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym alebo rekurentným peptickým vredom a/alebo krvácanim do žalúdka/tenkého čreva alebo u pacientov s iným typom krvácania ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie.Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácaniaKyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti.Súbežná liečba s inými liekmi, ktoré menia hemostázu (t.j. antikoagulanciá ako napríklad warfarín, trombolytiká a antiagreganciá, protizápalové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) sa neodporúča, pokiaľ to nie je prísne indikované, lebo môže zvýšiť riziko krvácania.Súbežné používanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania.
Vasopirin 100mg 50 tabliet
1,99 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Liek sa užíva na zníženie rizika vzniku krvných zrazenín a tým zabráneniu ďalších:srdcových infarktov,mozgových príhod,srdcovocievnych problémov u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku)Liek sa tiež používa na zabránenie tvorby krvných zrazenín po srdcových operáciách určitých typov s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy. Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba ako preventívna liečba (predchádzanie ochoreniam).DávkovanieDospelíSekundárna prevencia infarktov myokardu:Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Prevencia kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov trpiacich stabilnou anginou pectoris:Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Anamnéza nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy:Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Prevencia oklúzie štepu po transplantácii bajpasu koronárnej tepny (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)):Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy:Odporúčaná dávka je 75-150 mg 1x denne.Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií:Odporúčaná dávka je 75-300 mg 1x denne.Nepoužívať pri inom dávkovaní ako 100 mg.Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.Spôsob použitiaTablety sa majú prehltnúť celé s dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Nakoľko majú gastrorezistentný obal, tablety sa nesmú drviť, lámať alebo žuť, lebo obal chráni brušnú dutinu pred dráždivými účinkami. Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.Upozornenie:Kyselina acetylsalicylová je v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v 3. trimestri tehotenstva.V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.Kyselina acetylsalicylová sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko.Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym alebo rekurentným peptickým vredom a/alebo krvácanim do žalúdka/tenkého čreva alebo u pacientov s iným typom krvácania ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie.Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácaniaKyselina acetylsalicylová môže vyvolať bronchospazmus a navodiť astmatické záchvaty alebo iné reakcie precitlivenosti.Súbežná liečba s inými liekmi, ktoré menia hemostázu (t.j. antikoagulanciá ako napríklad warfarín, trombolytiká a antiagreganciá, protizápalové lieky a selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu) sa neodporúča, pokiaľ to nie je prísne indikované, lebo môže zvýšiť riziko krvácania.Súbežné používanie alkoholu a kyseliny acetylsalicylovej zvyšuje riziko gastrointestinálneho krvácania.
Emofix hemostatická ochranná masť do nosa 1x30 g
8,17 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Hemostatická ochranná masť, ktorá sa používa na predchádzanie opakovaného krvácania pri niektorých kožných a sliznicových krvácavých stavoch, ako je traumatické alebo esenciálne krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien a podobne.Použitie: Má sa aplikovať dostatočné množstvo prípravku tak, aby ste ňou pokryli postihnuté miesto. V prípade použitia do nosa sa odporúča aplikovať prípravok pomocou priloženého aplikátora.Upozornenie: Skladujte vždy mimo dosahu detí, v suchu a v tme, pri teplote do 28 °C.Viac na adcc.sk
WALMARK Varixinal 60 tbl
14,28 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Výživový doplnok obsahuje:Čučoriedky (Vaccinium myrtillus extrakt 100:1 – 2 mg) (ekv. anthokyanozidy 500 μg)Gotu kola (Centella asiatica extrakt 4:1 – 25 mg)Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum extrakt 6:1 – 166,7 mg) (ekv. aescín 33,3 mg)Listnatec trnitý (Ruscus aculeatus extrakt 4:1 – 200 mg)Vitamín CHesperidínVitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev.Použitie Varixinalu:Prípravok sa odporúča užívať v množstvo 1 tableta denne. Tableta sa užíva nezávisle na jedle a zapije sa dostatočným množstvom tekutiny.Upozornenie pri používaní Varixinalu:Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ustanovená odporúčaná denná dávku sa nesmie presiahnuť. Výživový doplnok sa nesmie používať ako náhrada pestrej stravy. Skladujte mimo dosahu detí, v suchu a tme, pri teplote do 25 °C. 
Rabenhorst VITESSE PRE ZDRAVÉ CIEVY 750 ml
6,22 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Ovocná šťava z bielych hrozien, jabĺk z ovocných sadov, pomarančov, exotického ovocia guava, kakaovým extraktom, vitamínom C, B6, B12 a kyselinou listovou.Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii krvných ciev.Vitamíny B12 a B6 prispievajú k správnej látkovej premene homocysteínu.Použitie: Odporúčané dávkovanie: 1 dávka denne cca 150 ml pokrýva dennú potrebu vitamínov na 200% a obsahuje až 125 mg kakaového extraktu.Upozornenie: Skladujte na suchom mieste. Pred vypitím je potrebné pretrepať, usadenina na dne fľaše nie je závadou. Po otvorení skladujte v chladničke maximálne 5 dní. Vhodné pre vegánov a vegetariánov.Viac na adcc.sk
MAXIS BRILLANT STEHENNÉ PANČUCHY NEKĹZAVÉ
21,74 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Varixy s prejavmi chronickej venóznej insuficiencie, po prekonaní povrchovej tromboflebitídy, hlbokej flebotrombózy, pri tehotenských varixoch, počiatočné formy lymfedému.Použitie: Navliecť na končatinu podľa priloženého návodu.
MAXIS BRILLANT STEHENNÉ PANČUCHY NEKĹZAVÉ
21,74 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Varixy s prejavmi chronickej venóznej insuficiencie, po prekonaní povrchovej tromboflebitídy, hlbokej flebotrombózy, pri tehotenských varixoch, počiatočné formy lymfedému.Použitie: Navliecť na končatinu podľa priloženého návodu.
MAXIS BRILLANT STEHENNÉ PANČUCHY NEKĹZAVÉ
21,74 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Priehľadné kompresívne pančuchy, II.KT. Použitie ak sú badateľné:kŕčové žilyopuchyveľké varikózne žily alebo kožné zmenyPoužitie: Navliecť na končatinu podľa priloženého návodu.
GELITA-SPON STANDARD GS-010 80x50x10 mm 1x10 ks
29,35 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Na rýchle zastavenie krvácania v stomatológii, chirurgii ORL, chirurgii hrudníka, cievnej chirurgii, ortopedickej chirurgii, neurochirurgii, všeobecnej chirurgii, urológiiPoužitie:Gelitaspon je možné použiť v suchom stave alebo navlhčiť sterilným fyziologickým roztokom.V suchom stave je možné Gelitaspon krájať do požadovanej veľkosti.Zabezpečuje lokálnu hemostázu počas chirurgických zákrokov.
ALLNATURE Ostropestrec bylinný extrakt cps (Silybum Marianum) 60 kapsúl
6,29 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Výživový doplnok s obsahom Ostropestreca mariánskeho (Silybum Marianum) a vitamínu C. Ostropestrec prispieva k normálnej činnosti pečene a srdca. Podporuje normálne trávenie a hladinu cukru v krvi, pôsobí ako antioxidant.
Webber Naturals Quercetin 500mg 140cps
22,94 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Prírodný doplnok stravy sa používa na ochranu krvných ciev vrátane kapilár.
Webber Naturals Quercetin 500mg 60cps
24,35 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Prírodný doplnok stravy sa používa na ochranu krvných ciev vrátane kapilár.
Venoruton forte 500mg 60 tbl
20,66 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Indikácie: Venoruton forte obsahuje O-(ß-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré prispievajú k normalizácii funkcie najmenších krvných ciev (kapilár) tým, že zvyšujú pevnosť ich stien a znižujú ich priepustnosť. U pacientov, ktorí trpia varixami a niektorými inými ochoreniami žíl dolných končatín, prepúšťajú malé cievy nadmerné množstvo vody, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton forte zmenšuje opuch, a tak prináša úľavu pri bolestiach nôh, unavených alebo ťažkých nohách a kŕčoch. Pri hemoroidoch pomáha Venoruton forte v sliznici konečníka rýchlo a dlhodobo znížiť opuch a zmierniť príznaky, ako sú bolesti, mokvanie, svrbenie a krvácanie. Pri rádioterapii Venoruton forte umožňuje zmierniť cystitídu (zápal močového mechúra), poškodenie kože atď., teda reakcie, ktoré sú často príčinou prerušenia rádioterapeutickej liečby. Venoruton forte môže spomaliť vývoj ochorení sietnice, ktoré sú časté u pacientov trpiacich cukrovkou.Kontraindikácie: Venoruton forte by ste nemali užívať, ak ste precitlivení na liečivo oxerutín alebo na pomocné látky. Užívanie u detí do 18 rokov len po odporúčaní lekárom.Tehotenstvo a dojčenie: Liek Venoruton forte neužívajte počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Ak je liečba liekom Venoruton forte bezpodmienečne potrebná, nemala by sa začať pred 4. mesiacom tehotenstva. V období dojčenia nie sú nutné osobitné opatrenia.Dávkovanie: Liečba ťažkostí žilového pôvodu: 1 tableta lieku Venoruton forte 2-krát denne spolu s jedlom. Zmiernenie príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu dvoch týždňov. Odporúča sa zotrvať pri tomto dávkovaní až do úplného odstránenia príznakov a opuchov. Liečbu potom možno prerušiť (zlepšenie zvyčajne pretrváva minimálne 4 týždne po prerušení liečby). Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať podľa už uvedeného dávkovania. Udržiavacia liečba: Najnižšia udržiavacia dávka je 500 mg denne. t.j. 1 tableta lieku Venoruton forte 1-krát denne.V prípade liečby pri rádioterapii alebo liečby ochorenia sietnice dodržiavajte rady lekára.
Aescín Teva 20mg 120 tabliet
11,89 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Indikácie: Aescin sa používa ako protiopuchová, protizápalová a venoprotektívna (chrániaca žily) látka. Účinkuje ako stabilizátor kapilárnej steny tým, že normalizuje priepustnosť steny kapilár. Preukázala sa účinnosť v liečbe pooperačných opuchov, kde zároveň zmierňuje zápalovú reakciu. Aescin urýchľuje vstrebávanie rozsiahlych hematómov (podliatin) a znižuje pravdepodobnosť ich výskytu v pooperačnom období. Obmedzuje presakovanie lymfy do okolitého tkaniva, zlepšuje funkciu kapilár, zlepšuje lymfatickú cirkuláciu, a zabezpečuje vyprázdňovanie varikóznych (chorobne rozšírených) žíl u pacientov s nedostatočnosťou žíl dolných končatín.Kontraindikácie: Aescin sa nesmie podávať pacientom s chronickými obličkovými ochoreniami (renálna insuficiencia), pri precitlivenosti na niektorú zložku lieku, v prvých 3 mesiacoch tehotenstva a pri opuchoch iného ako poúrazového pôvodu a pacientom s tromboembolickou chorobou.Tehotenstvo a dojčenie: Aescin sa nesmie podávať  v prvých 3 mesiacoch tehotenstva.Dávkovanie: Dospelým sa podáva 40 mg 3-krát denne (t.j. 3-krát denne 2 obalené tablety). Pri udržiavacej liečbe zvyčajne postačí 20 mg 3-krát denne. Liek sa užíva po jedle a zapíja sa dostatočným množstvom tekutiny.Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Na našom webe sa venujeme problematike srdca a ciev, preto sme vytvorili podkategóriu Srdce a cievy, kde sa zameriavame na rôzne druhy ochorení a ich prevenciu. Nájdete tu informácie o najčastejších chorobách srdca a ciev, ako je napríklad ischemická choroba srdca, hypertenzia, cukrovka či infarkt myokardu. Okrem toho sa dozviete o význame zdravej životosprávy, ako prevencii týchto ochorení, ako aj o nových liečebných metódach a technológiách v oblasti kardiológie. Naším cieľom je poskytnúť ucelené informácie a podporiť prevenciu ochorení srdca a ciev, aby ste mohli žiť zdravý a plnohodnotný život. Sledujte naše články a tipy od odborníkov na kardiológiu a zlepšite svoje zdravie.

Image
Kategórie

Prechádzať podľa kategórie

Produkty

Populárne produkty

Canis (CXS) Ponožky CXS VERDE - Biela | 48
1,52 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Health Link TRSTINOVÁ MELASA BIO - Blackstrap 360 ml
3,47 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Pánske thermo sivé ponožky LOREM
2,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Guess GU5210 32E
89,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Glitrový prášok 103
0,69 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Masážna pomôcka na lifting pokožky
30,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Športové pružiny MTS-Technik - TNGMTSXCD032
184,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Uniontex Farebný uteráčik Denis Farba: tmavo modrá
1,74 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Arena Spider Jr Smoke Grey Black
15,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Brubeck Merino modrá - 35/37
9,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Revolution Súprava na pery Stunner (Lip Contour Kit)
7,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Select Night - EDP 100 ml
51,70 €
Uvedená cena je platná k 16.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Strix Dámsky športový Top Nebula Moon Grey S
25,80 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Zľava 32%
Vero Moda Dámske šaty VMPIXI Regular Fit 10296553 Brown Lentil XS
27,20 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Steven art.093 vlněné Pánské ponožky
6,33 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
BREIL Moderný pozlátený náhrdelník pre ženy Retwist TJ3458
98,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Bugatti Pánske kožené poltopánky 311AJV014100-6300 44
104,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Noviti SN 024 W 02 laserové béžové Dámské ťapky
2,21 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile