Tehotenstvo a ovulácia

Image
Woman secret RIGHT TIME ovulačný test prúžkový 20v1
13,43 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Citlivý, rýchly jednokrokový test na jednorazové použitie na samotestovanie plodných dní ženy.Použitie: Do odobratej vzorky moču ponorte testovací prúžok a odčítajte výsledok. Vzorka moču sa odoberie do čistého a suchého plastového pohárika alebo do sklenenej nádobky. Testovací prúžok a testovaný moč musia mať izbovú teplotu. Prúžok sa vyberie z obalu a ponorí sa do testovaného moču presne po rysku. Po niekoľkých sekundách sa prúžok vyberie a položí sa vodorovne na suchú a čistú plochu. Výsledok sa dá odčítať po 40 sekundách od jeho použitia. Pozitívnym výsledkom je testovacia čiarka. Absencia tejto farebnej čiarky znamená negatívny výsledok. Na kontrolu funkčnosti testovacieho prúžku slúži farebná kontrolná čiarka, ktorá sa objaví, pokiaľ bol test urobený správne. Pokiaľ je testovacia čiarka rovnako tmavá alebo tmavšia než čiarka kontrolná, nastane ovulácia pravdepodobne počas nasledujúcich 24 – 48 hodín. Pokiaľ sa vo výsledkovej zóne neobjaví žiadna čiarka, výsledok je neplatný a odporúča sa test opakovať s novým balením.Viac na adcc.sk
Tehotenský test Clearblue Rýchla detekcia - 1 ks
3,95 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Test Clearblue PLUS má vyššiu než 99% presnosť pri určovaní tehotenstva v deň očakávanej menštruácie.  Má špičku meniacu farbu a ľahko čitateľný výsledok môžete očakávať už do 1 minúty.Použitie:Použite podľa návodu uvedeného na obale.Vykonanie testu: Pri testovaní po dni očakávanej menštruácie môžete tehotenský test uskutočniť kedykoľvek v priebehu dňa. Pri testovaní pred očakávanou menštruáciou použite prvý ranný moč. Keď ste pripravená na testovanie, vyberte testovaciu tyčinku z fóliového obalu a zložte modrý kryt. Testovaciu tyčinku použite okamžite.Počkajte 2 minúty: modrá čiara v kontrolnom okienku označuje že test prebehol úspešne. Výsledok sa zobrazí v priebehu 2 minút. Výsledok neodčítajte, kým sa nezobrazí modrá čiara.Ak sa v priebehu 10 minút v kontrolnom okienku nezobrazí modrá čiara, test neprebehol úspešne.Testovanie vzorky moču:Moč sa môže testovať v prúde alebo sa môže testovať jeho vzorka odobratá do čistej, suchej nádoby.Špičku menacu farbu nasmerovanú nadol vložte do prúdu moču alebo do odobratej vzorky moču (iba na 5 sekúnd).Farba špičky meniacej farbu sa rýchlo zmení na ružovú (tzn. že špička absorbovala moč). Treba ponechať špičku v prúde alebo vo vzorke moču celých 5 sekúnd.Špičku meniacu farbu držte nadol alebo testovaciu tyčinku nechajte vo vodorovnej polohe, až pokým sa v kontrolnom okienku neobjaví čiara.Interpretácia:Výsledok odčítajte 2 až 10 minút po vykonaní testu.Ak v okienku s výsledkom sa objaví symbol “+” , test označuje, že ste tehotná.Ak v okienku s výsledkom sa objaví symbol “-“ , test označuje, že nie ste tehotná.
Slovakiapharm TEHOTENSKÝ TEST KOMFORT 2 kusy
4,18 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Tehotenský test priamo do prúdu moču, citlivosť 10mlU/ml.Návod na použitie:1. Vyberte testovaciu tyčinku z alumíniového obalu, odstráňte krytku a ihneď použite.2. Pridržte odkrytú absorpčnú časť tyčinky smerom nadol v prúde moču len do doby, nežje úplne mokrá.3. Vyberte, krytkou zakryte absorpčnú špičku a položte na rovný povrch okienkami nahor.4. Výsledok vyhodnoťte do 5 minút. Po uplynutí tejto doby už výsledok neodčítavajte.5. Testovaciu tyčinku vyhoďte po jednorazovom použití do odpadkového koša.Určené pre samovyšetrovanie.Nie je určené pre vnútorné použitie.
Woman secret RIGHT TIME ovulačný test prúžkový 5v1 5ks
4,82 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Citlivý, rýchly jednokrokový test na jednorazové použitie na samotestovanie plodných dní ženy.Použitie: Do odobratej vzorky moču ponorte testovací prúžok a odčítajte výsledok. Vzorka moču sa odoberie do čistého a suchého plastového pohárika alebo do sklenenej nádobky. Testovací prúžok a testovaný moč musia mať izbovú teplotu. Prúžok sa vyberie z obalu a ponorí sa do testovaného moču presne po rysku. Po niekoľkých sekundách sa prúžok vyberie a položí sa vodorovne na suchú a čistú plochu. Výsledok sa dá odčítať po 40 sekundách od jeho použitia. Pozitívnym výsledkom je testovacia čiarka. Absencia tejto farebnej čiarky znamená negatívny výsledok. Na kontrolu funkčnosti testovacieho prúžku slúži farebná kontrolná čiarka, ktorá sa objaví, pokiaľ bol test urobený správne. Pokiaľ je testovacia čiarka rovnako tmavá alebo tmavšia než čiarka kontrolná, nastane ovulácia pravdepodobne počas nasledujúcich 24 – 48 hodín. Pokiaľ sa vo výsledkovej zóne neobjaví žiadna čiarka, výsledok je neplatný a odporúča sa test opakovať s novým balením.Viac na adcc.sk
Baby Top Test tehotenský - prúžok 1x2 ks
2,60 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Jednokrokový prúžkový tehotenský test na určenie včasnej gravidity. Balenie obsahuje 2 prúžky.Citlivosť testu je 10 mIU/ml čo zaručuje vysokú presnosť a spoľahlivosť.Použitie: Prúžok sa namočí do nádobky so vzorkou odobratého moču, nechá sa pôsobiť pár sekúnd.Pri teste a jeho vyhodnotení sa riaďte podľa priloženého návodu na použitie.
Ovulačný test Clearblue digitálny 1x1 set
24,14 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Ovulačný test pre ženy. Výhody: slúži na určenie najplodnejších dní v priebehu menštruačného cykluurčený na domáce použitiedeteguje prudké zvýšenie hladiny luteinizačného hormónu (LH) v moči Hladina LH sa prudko zvyšuje približne 24 – 36 hodín pred vypustením vajíčka z vaječníka, čo je proces známy pod názvom ovulácia. Deň detekcie prudko zvýšenej hladiny LH a nasledujúci deň sú vaše najplodnejšie dni.Dva najplodnejšie dni sa začínajú od času detekcie prudko zvýšenej hladiny LH. Pohlavný styk v týchto 48 hodinách maximalizuje vašu šancu otehotnieť.Použitie: Deň testovania je uvedený na vonkajšom obale testu pod dĺžkou cyklu, ktorý je definovaný počtom dní.Návod na použitie: Vytiahnite testovaciu tyčinku z fóliového obalu a tyčinku hneď použite. Pred samotnou aplikáciou moča na testovaciu tyčinku je potrebné vložiť tyčinku do držiaka testu. Následne treba postupovať podľa návodu uvedeného na obale produktu.Keď test preukáže prudko zvýšenú hladinu LH, môžete prestať testovať a zvyšné testovacie tyčinky spolu s držiakom vám zostanú na testovanie počas dalšieho cyklu, ak to bude potrebné.Ak chcete zistiť dĺžku svojho cyklu, deň, keď sa cyklus začne (prvý den menštruácie), označte ako deň č. 1 a pokračujte v počítaní až do dňa pred začiatkom ďalšej menštruácie. Počet dní bude predstavovať dĺžku cyklu.Ak nepoznáte obvyklú dĺžku svojho cyklu, odporúčame vám pred testovaním počkať najmenej jeden menštruačný cyklus a zaznamenať si dĺžku tohto cyklu. Ak sa dĺžky vašich cyklov odlišujú o viac než 3 dni, na vypočítanie správneho dňa na vykonanie testu použite najkratší cyklus, ktorý ste v priebehu posledných 6 mesiacov mali.DALŠIE INFORMÁCIELikvidácia držiaka testu: Keď prestanete používat držiak testu, vyberte z neho všetky batérie oddelením hornej a dolnej polovice (začnite na konci, ktorý je bližšie k displeju). Vyberte všetky batérie, ktoré sa nachádzajú pod hlavným kovovým krytom. Batérie recyklujte v súlade s príslušnými nariadeniami. Upozornenie:Batérie nerozoberajte, nenabíjajte ani nevyhadzujte do ohňa. Zabránte prehltnutiu.Uchovávajte mimo dosahu detí. Zvyšnú cast držiaka recyklujte v súlade s príslušnými nariadeniami o elektrických zariadeniach.Elektrické zariadenia nevyhadzujte do ohňa.Opätovné používanie držiaka testuAk sa držiak počas vykonávania testu zamočil, dôkladne ho poutierajte. Dalšie testovanie nie je možné, kým sa na displejizobrazuje výsledok alebo symboly označujúce chyby. Výsledok sa zobrazuje 8 minút (alebo 2 minúty, ak ste z dôvodu prázdneho displeja vysunuli testovaciu tyčinku). Ak ste moč odobrali do nádoby, držiak testu môžete znova použiť, len čo bude displej prázdny. Ak ste pripravená opät použiť držiak testu, postupujte podla pokynov od kroku 1 s novou testovacou tyčinkou.Držiak používajte len na testovacie tyčinky dodávané s ovulačným testom Clearblue Digital.Ovulačný test na domáce testovanie. Iba na diagnostické použitie in vitro.Skladujte pri izbovej teplote. Uchovávajte mimo dosahu detí.Testovaciu tyčinku nepoužívajte, ak je foliový obal poškodený.Nepoužívajte testovaciu tycinku po uplynutí dátumu exspirácie.Testovacie tyčinky nepoužívajte opakovane. Nie je vhodné ako antikoncepcia.
Woman secret test na určenie pohlavia dieťaťa 1 ks
19,57 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Tehotenský test – test v tehotenstve určený na stanovenie pohlavia ešte nenarodeného dieťaťa:jednokrokový test z moču,po ukončenom 10. týždni tehotenstva,jednoduché použitie, výsledok za 15 sekúnd.Použitie: Postupuje sa presne podľa návodu uvedeného v balení. Z moču zachyteného do čistej nádobky sa pipetou odoberie vzorka. Vzorka moču sa aplikuje do testovacieho okienka. Výsledok sa odčíta po 15 sekundách. 
MaybeBaby strip 2v1 2 ks
3,48 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
MaybeBaby pásikový (prúžkový) tehotenský test hCG je rýchly jednokrokový test určený na kvalitatívne stanovenie ľudského choriogonadotropínu (hCG hormón) v moči za účelom zistenia tehotenstva v skorom štádiu.Je určený na diagnostické samotestovanie. Použitie:Pred použitím je potrebné pozorne si prečítať návod na použitie.
Baby Top Test LH ovulačný - 7 prúžkový jednokrokový 7 ks
6,08 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Baby Top Test® jednokrokový ovulačný test na určenie plodných a neplodných dní.Používa sa na determináciu prítomnosti ľudského hormónu (LH) vo vzorke moča.Obsah balenia:7 testov vo forme prúžku.Použitie:Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.Odoberte vzorku čerstvého moču.Testovací prúžok uchopte za farebnú časť, opačnú bielu stranu ponorte do vzorky moču po označenie MAX približne na 10 sekúnd.Následne testovací prúžok uložte na suchú a čistú podložku a čakajte na výsledok.Výsledok sa zobrazí v priebehu 3 minút, najneskôr do 10 minút od vykonania testu.

V kategórii Tehotenstvo a ovulácia nájdete informácie a rady týkajúce sa plánovania tehotenstva a sledovania ovulácie. Ovulácia je proces, vďaka ktorému vajíčko opúšťa vaječník a je pripravené na oplodnenie spermiami. Stránka sa zameriava na vysvetlenie tohto procesu, ako ho sledovať a využívať pri plánovaní tehotenstva. V časti o ovulácii nájdete informácie o príznakoch ovulácie, ako je prípadné zvýšenie telesnej teploty, zmena konzistencie a farby hlienu či bolestivosť prsníkov. Sledovanie týchto symptómov vám môže pomôcť lepšie určiť, kedy máte najväčšiu šancu otehotnieť. Okrem toho sa na stránke dozviete o najlepších metódach, ako ovuláciu sledovať, vrátane tehotenských testov, sledovania teploty tela alebo aplikácií na sledovanie cyklu. Rovnako tu nájdete informácie o tom, ako optimalizovať šance na otehotnenie pomocou sledovania ovulácie a vhodných sexuálnych praktík. Nenechajte nič náhode a využite všetky dostupné informácie a nástroje na sledovanie ovulácie a plánovanie tehotenstva. Sme tu, aby sme vám pomohli s každým krokom na ceste k tomu, aby ste sa stali rodičmi.

Image
Produkty

Populárne produkty

Canis (CXS) Ponožky CXS VERDE - Biela | 48
1,52 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Health Link TRSTINOVÁ MELASA BIO - Blackstrap 360 ml
3,47 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Pánske thermo sivé ponožky LOREM
2,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Guess GU5210 32E
89,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Glitrový prášok 103
0,69 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Masážna pomôcka na lifting pokožky
30,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Športové pružiny MTS-Technik - TNGMTSXCD032
184,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Uniontex Farebný uteráčik Denis Farba: tmavo modrá
1,74 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Arena Spider Jr Smoke Grey Black
15,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Brubeck Merino modrá - 35/37
9,90 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Revolution Súprava na pery Stunner (Lip Contour Kit)
7,00 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Select Night - EDP 100 ml
51,70 €
Uvedená cena je platná k 16.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Strix Dámsky športový Top Nebula Moon Grey S
25,80 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Zľava 32%
Vero Moda Dámske šaty VMPIXI Regular Fit 10296553 Brown Lentil XS
27,20 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Steven art.093 vlněné Pánské ponožky
6,33 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
BREIL Moderný pozlátený náhrdelník pre ženy Retwist TJ3458
98,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Bugatti Pánske kožené poltopánky 311AJV014100-6300 44
104,40 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Noviti SN 024 W 02 laserové béžové Dámské ťapky
2,21 €
Uvedená cena je platná k 20.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile